เลขที่ 833 ซอยอิสรานุภาพ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการการจัดงานวันสารททิ้งกระจาด (พิธีซิโกว) ประจำปี 2555 รวม 8 คน เข้าเฝ้าฯ
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการการจัดงานวันสารททิ้งกระจาด (พิธีซิโกว) ประจำปี 2555 รวม 8 คน เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา เพื่อทูลเกล้าถวายสิ่งของและเงินสมทบที่ได้จากการจัดงานวันทิ้งกระจาด

27 ส.ค. 2566 ศาลเจ้าจัดพิธีทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2566
27 ส.ค. 2566 พิธีมอบข้าวสาร - อาหารแห้ง ให้หน่วยงานต่างๆ ในงานทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2566
27 ส.ค. 2566 พิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 82 ทุน ในงานทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2566
30 ส.ค. 2563 ศาลเจ้าจัดพิธีทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 2563
9 ม.ค. 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการการจัดงานวันสารททิ้งกระจาด (พิธีซิโกว) ประจำปี 2562 รวม 8 ท่านเข้าเฝ้าฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ม.ค. 2563
งานตรุษจีน 2562 ณ ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ทรงวาด
19 มี.ค. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการการจัดงานวันสารททิ้งกระจาด (พิธีซิโกว) ประจำปี 2561 รวม 8 ท่านเข้าเฝ้า
5 ม.ค. 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการการจัดงานวันสารททิ้งกระจาด (พิธีซิโกว) ประจำปี 2559 รวม 8 ท่านเข้าเฝ้า
26 พ.ย. 2559 งาน "ในหลวงในดวงใจชาวไทยจีน" โดยหอการค้าไทย-จีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมจัดกิจกรรม
21 พ.ย. 2559 งานรับรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นประจำปี 2559
14 ส.ค. 2559 ศาลเจ้าจัดพิธีทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2559
28 ก.ย. 2558 งานรับรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2558
23 ส.ค. 2558 ศาลเจ้าจัดพิธีทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 หลังเสร็จพิธีกรรมทางศาสนา คณะกรรมการจัดงานได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเด็กนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และจัดให้สถานสงเคราะห์ต่างๆ
23 ก.ค. 2558 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการ การจัดงานวันสารททิ้งกระจาด (พิธีซิโกว) ประจำปี 2557 รวม 8 คน เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
14 พ.ย. 2557 กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการให้ผู้แทนศาลเจ้า ศึกษาดูงานกิจการศาลเจ้าที่ ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ถนนทรงวาด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
13 พ.ย. 2557 ศาลเจ้าได้รับรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2556 จำนวน 2 รางวัล เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
24 ก.ย. 2557 ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานเจ เยาวราช เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
3 ส.ค. 2557 ศาลเจ้าจัดพิธีทิ้งกระจาด (พิธีซิโกว) ประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557
17 ม.ค. 2557 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการ การจัดงานวันสารททิ้งกระจาด (พิธีซิโกว) ประจำปี 2556 รวม 9 คน เข้าเฝ้าฯ
6-9 ต.ค. 2556 นายจิ้ง พิพัฒน์เวช ผู้จัดการปกครองศาลเจ้า และคณะกรรมการบริหารศาลเจ้า ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ จิรบันดาลสุข และ นางวรรณา จิรบันดาลสุข เป็นตัวแทนนำเครื่องพิมพ์ และกระดาษ ไปส่งมอบให้ครูในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง
5 ต.ค. 2556 นางวรรณา จิรบันดาลสุข เป็นผู้แทนผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ขึ้นรับโล่ห์จากผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในเทศกาลงานเจเยาวราช ประจำปี 2556 "อิ่มบุญ รวมดวงใจ ถวายองค์ราชัน องค์ราชินี "
19 ก.ย. 2556 ศาลเจ้ามอบเงินสนับสนุนกิจกรรมจัดส่งองค์สมมุติพระโพธิสัตวกวนอิม ในเทศกาลงานเจเยาวราช ประจำปี 2556 ให้กับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
12 ส.ค. 2556 ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากงจัดพิธีทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2556 หลังเสร็จพิธีกรรมทางศาสนา คณะกรรมการจัดงาน ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง ทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเด็กนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และส่งมอบสถานสงเคราะห์ต่างๆ
18-19 มี.ค. 2556 นายจิ้ง พิพัฒน์เวช ผู้จัดการปกครองศาลเจ้า มอบหมายให้ นางวรรณา จิรบันดาลสุข ไปร่วมโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานศาลเจ้า รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556
29 ม.ค. 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการการจัดงานวันสารททิ้งกระจาด (พิธีซิโกว) ประจำปี 2555 รวม 8 คน เข้าเฝ้าฯ
20 ม.ค. 2556 คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ถนนทรงวาด ได้สร้างศาลเทพฟ้าดิน และเสาทีกง ขึ้นใหม่แทนศาลเดิม
8 ธ.ค. 2555 พิธีอัญเชิญเทพฟ้าดินสถิตย์ ณ ศาลเทพฟ้าดิน (ศาลทีกง) ศาลใหม่ โดยอาจารย์วินัย กุลกอบเกียรติ (อ.ตั๋น) พร้อมด้วยผู้จัดการปกครองศาลเจ้า และคณะกรรมการบริหารศาลเจ้า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2555
11 พ.ย. 2555 คุณจิ้ง พิพัฒน์เวช ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง และคณะกรรมการบริหารศาลเจ้า มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานศาลเจ้า 4 คน และบุตรพนักงานชั้นผู้น้อยของสำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ 10 คน รวม 14 คน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
23 ต.ค. 2555 ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากงได้คัดเลือกองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิม โดยผ่านพิธีเสี่ยงทายที่มูลนิธิเทียนฟ้า เพื่อร่วมขบวนรถบุปผาชาติ ในเทศกาลงานเจเยาวราช ปี พ.ศ.2555 "คู่ฟ้ามหาบารมี"
26 ส.ค. 2555 ศาลเจ้าจัดพิธีทิ้งกระจาด ( พิธีซิโกว ) ประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555
11 ส.ค. 2555 ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากงให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ครบรอบ 123 ปี สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ เมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ.2555
8 มี.ค. 2555 นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครองเยี่ยมชมศาลเจ้า
12 ม.ค. 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการ การจัดงานวันสารททิ้งกระจาด (พิธีซิโกว) ประจำปี 2554
22 ธ.ค. 2554 คุณจิ้ง พิพัฒน์เวช ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ร่วมพิธีรับมอบรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2553 จำนวน 2 รางวัล
22 ต.ค. 2554 ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ทรงวาด ช่วยเหลืออุทกภัย จ.นครสวรรค์
5 ต.ค. 2554  งานเทศกาลเจเยาวราช ประจำปี 2554 (84 พรรษา มหามงคล) 26 กันยายน - 5 ตุลาคม 2554
7 ส.ค. 2554  งานทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2554 (7 สิงหาคม 2554)
16 ต.ค. 2553  งานเทศกาลกินเจเยาวราช ประจำปี 2553
15 ส.ค. 2553  งานทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2553
14 ก.พ. 2553  เทศกาลตรุษจีน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
22 ส.ค. 2552 ศาลเจ้าเล่าปุ่นเถ้ากง ได้จัดงานวันสารททิ้งกระจาด ( พิธีซิโกว) ประจำปี 2552
26 ม.ค. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดซุ้มประตู ศาลเจ้าเล่าปุ่นเถ้ากง

Copyright © 2010 Laopuntaokong Shrine. All rights reserved.
 
Create by : Siam Anurak