เลขที่ 833 ซอยอิสรานุภาพ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  
 
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างศาลทีกง และศาลทีกง ในปี พ.ศ.2555 (ปีมังกร) โดยการนำของผู้จัดการปกครองศาลเจ้า นายจิ้ง พิพัฒน์เวช และผู้มีจิตศรัทธารายนามละ 50,000 บาท
Copyright © 2010 Laopuntaokong Shrine. All rights reserved.
 
Create by : Siam Anurak