เลขที่ 833 ซอยอิสรานุภาพ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  
           
 
เลือกภาษา EnglishChinese


          มีแท่นบูชาเทพ 3 แท่น ดังนี้ คือแท่นบูชาที่อยู่ตรงกลางเป็นแท่นของเทพเหียงเทียนเสี่ยงตี่ หรือ"ตั่วเหล่าเอี้ย" จำนวน 2 องค์ เทพองค์นี้แต่งกายแบบขุนนางจีนมีหนวดเครายาวสีดำ ลักษณะนั่งมือซ้ายถือดาบ เท้าข้างหนึ่งเหยียบเต่าอีกข้างเหยียบงู "ตั่วเหล่าเอี้ย" โดยสถานภาพทางเทพมีศักดิ์สูงกว่าเทพปุนเถ้ากงที่เป็นเทพประจำท้องถิ่น ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากงแห่งนี้จึงมีเทพที่เป็นประธานของศาลเจ้าคือ "ตั่วเหล่าเอี้ย"

          แท่นบูชาทางด้านขวา (เมื่อหันหน้าเข้าหาศาลเจ้า) หรือทางด้านซ้ายของเทพตั่วเหล่าเอี้ย (ประธานของศาลเจ้า) เป็นที่ตั้งของเทพ "ปุนเถ้ากง" ในลักษณะยืน และการแต่งกายเป็นลักษณะเหมือนนักรบ ในแท่นบูชาเดียวกันมีรูปปั้นเหมือนนักรบยืนขนาบข้างเทพปุนเถ้ากง


          แท่นบูชาทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของเทพตั่วเหล่าเอี้ยเรียกว่า "จูอุ่ยฮกซิ้ง" เป็นแท่นบูชาที่รวมเทพองค์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน โดย "จูอุ่ย" แปลว่าทุกๆ ท่าน และ "ฮกซิ้ง" แปลว่าเทพบนแท่นบูชา จะเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม พระสังกัจจายน์ ไฉ่ซิ้งเอี้ย ฯลฯ

          ส่วนแท่นบูชาที่อยู่ทางด้านขวามือ ส่วนหน้าของอาคารเมื่อเข้าประตูศาลเจ้าจะเป็นแท่นบูชาของเทพปุนเถ้ากงลักษณะในอิริยาบถนั่ง มีหนวดเครายาวสีดำ แต่งกายแบบขุนนางจีนมือขวาถือคทา (อยู่อี่) จากหลักฐานคำจารึกบริเวณที่ประดิษฐาน คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2525

          ประตูทางเข้าศาลเจ้าจะมีกระถางธูป บูชาองค์เจ้าผู้รักษาประตูหรือ "หมึ่งซิ้ง" ทั้งซ้าย และขวา

Copyright © 2010 Laopuntaokong Shrine. All rights reserved.
 
Create by : Siam Anurak