เลขที่ 833 ซอยอิสรานุภาพ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  
คลิกดูแผนที่
 
เลือกภาษา EnglishChinese


          สถานที่ตั้งศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ตั้งอยู่เลขที่ 833 ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ด้านหน้าของศาลเจ้าติดถนนทรงวาด ทางเข้ามีซุ้มประตูที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2550) ผ่านซุ้มประตูเข้ามามีลานจอดรถของศาลเจ้า ด้านขวาเป็นแท่นบูชาที่ใช้สำหรับทำพิธีกรรมไหว้ฟ้าดิน ส่วนตัวอาคารศาลเจ้าตั้งอยู่หน้าโรงเรียนเผยอิง โดยทางเข้าโรงเรียนเผยอิง อยู่บริเวณด้านข้างของศาลเจ้า ติดกับซอยอิสรานุภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2221 6598, 0-2622-4665 เปิดตั้งแต่เวลา 07:00 น. - 17:00 น.

Copyright © 2010 Laopuntaokong Shrine. All rights reserved.
 
Create by : Siam Anurak