เลขที่ 833 ซอยอิสรานุภาพ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  

คลิกดูแผนที่
ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง
เทพเจ้า: ปุนเถ้ากง
เทพเจ้าองค์ประธาน: ตั่วเหล่าเอี้ย
ศรัทธาความเชื่อ: ความร่มเย็นเป็นสุข ป้องกันภัยต่างๆ การค้าเจริญรุ่งเรือง
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 833 ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0-2221-6598, 0-2622-4665
เวลาเปิด - ปิด: 07:00 น. - 17:00 น.

ศาลเจ้าโป๊ยเซียน

ศาลเจ้าโจวซือก๋ง

ศาลเจ้าแม่กวนอิม
(มูลนิธิเทียนฟ้า)

ศาลเจ้าอาม้าเก็ง

ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ย

ศาลเจ้าแม่กวนอิมฉื่อปุยเนี่ยเนี้ย

ศาลเจ้ากวนอู

ศาลเจ้าอาเนี้ย
Copyright © 2010 Laopuntaokong Shrine. All rights reserved.
 
Create by : Siam Anurak