เลขที่ 833 ซอยอิสรานุภาพ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  
   
เลือกภาษา EnglishChinese

          ลักษณะโครงสร้างอาคารเป็นสถาปัตยกรรมสกุลช่างจีนแต้จิ๋วแบบซี่เตียมกิม หมายถึงสี่ตำแหน่งทองคำ เนื่องจากอาคารชนิดนี้หากแบ่งเป็นห้องตามประโยชน์ใช้สอยจะแบ่งเป็นห้องสี่ห้อง ซึ่งอาคารศาลเจ้าจีนส่วนมากในเมืองไทยเป็นอาคารชนิดนี้ เนื่องจากมีขนาดโอ่โถงและมีการตกแต่งลวดลายอย่างวิจิตร เช่น รูปวาดลายไม้แกะตามเสา และคาน แสดงออกถึงความสามารถทางฝีมือช่างแกะไม้ อันเป็นหนึ่งในศิลปะที่มีชื่อเสียงของสกุลช่างจีนแต้จิ๋ว ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีความสวยงาม และสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
รายนามผู้ร่วมบริจาคเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและซ่อมแซมสันจั่วในปี
พ.ศ.2554 โดยการนำของผู้ปกครองศาลเจ้า นายจิ้ง พิพัฒน์เวช และผู้มีจิตศรัทธารายนามละ 50,000 บาท
Copyright © 2010 Laopuntaokong Shrine. All rights reserved.
 
Create by : Siam Anurak