เลขที่ 833 ซอยอิสรานุภาพ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  
 
เลือกภาษา EnglishChinese
วันตรุษจีน (ขึ้น 1 ค่ำ, 15 ค่ำ จันทรคติเดือน 1)
วันคล้ายวันเทวสมภพเทพตั่วเหล่าเอี้ยกง (ขึ้น 3 ค่ำ จันทรคติเดือน 3)
วันสารททิ้งกระจาด (ขึ้น 6 ค่ำ จันทรคติเดือน 7)
วันคล้ายวันเทวสมภพเทพปุนเถ้ากง (ขึ้น 15 ค่ำ จันทรคติเดือน 8)
งานฉลองตอบแทนคุณเทพประจำปี* (ขึ้น 4, 5, 6 ค่ำ จันทรคติเดือน 11)
*จะจัดแสดงงิ้ว การร่วมรับประทานอาหาร ของชาวชุมชน ถือเป็นงานประเพณีที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้งามยิ่ง
Copyright © 2010 Laopuntaokong Shrine. All rights reserved.
 
Create by : Siam Anurak