เลขที่ 833 ซอยอิสรานุภาพ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  
ผู้เข้าชมครั้งที่ 16355
ผู้เข้าชมขณะนี้ 9

คลิกดูแผนที่
ศาลเจ้าอาเนี้ย
เทพเจ้า: เจ้าแม่กวนอิม
ศรัทธาความเชื่อ: อยู่เย็นเป็นสุข ค้าขายดี และขอให้บุตรเลี้ยงดูง่ายด้วยการนำมายกให้เป็นลุกบุญธรรม
สถานที่ตั้ง: ถนนทรงวาด (ตรอกอาเนี้ย)
โทรศัพท์: 0-2224-5533
เวลาเปิด - ปิด: 06:00 น. - 16:30 น.

ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง

ศาลเจ้าโป๊ยเซียน

ศาลเจ้าโจวซือก๋ง

ศาลเจ้าแม่กวนอิม
(มูลนิธิเทียนฟ้า)

ศาลเจ้าอาม้าเก็ง

ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ย

ศาลเจ้าแม่กวนอิมฉื่อปุยเนี่ยเนี้ย

ศาลเจ้ากวนอู
Copyright © 2010 Laopuntaokong Shrine. All rights reserved.
 
Create by : Siam Anurak