เลขที่ 833 ซอยอิสรานุภาพ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  
ผู้เข้าชมครั้งที่ 16362
ผู้เข้าชมขณะนี้ 9

คลิกดูแผนที่
ศาลเจ้าแม่กวนอิมฉื่อปุยเนี่ยเนี้ย (อาเนี้ยเก็ง)
เทพเจ้า: เจ้าแม่กวนอิมฉื่อปุยเนี่ยเนี้ย ปางประทานพรนั่งบนดอกบัว
ศรัทธาความเชื่อ: ขอพรปัดเป่าสิ่งอัปมงคลให้หมดไป
สถานที่ตั้ง: ถนนพาดสาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: จุดเด่นที่กระถางธูปตั้งกลับทิศเข้าสู่ศาลเจ้า
โทรศัพท์: 0-2225-6319
เวลาเปิด - ปิด: 06:00 น. - 17:00 น.

ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง

ศาลเจ้าโป๊ยเซียน

ศาลเจ้าโจวซือก๋ง

ศาลเจ้าแม่กวนอิม
(มูลนิธิเทียนฟ้า)

ศาลเจ้าอาม้าเก็ง

ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ย

ศาลเจ้ากวนอู

ศาลเจ้าอาเนี้ย
Copyright © 2010 Laopuntaokong Shrine. All rights reserved.
 
Create by : Siam Anurak