เลขที่ 833 ซอยอิสรานุภาพ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  

คลิกดูแผนที่
ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ย
เทพเจ้า: เล่งบ๊วยเอี๊ยกง เล่งบ๊วยเอี๊ยม่า
ศรัทธาความเชื่อ: ความมั่งคั่งทางการค้า ความก้าวหน้าในกิจการ และกราบไหว้เพื่อขอให้เลี้ยงบุตรง่าย สุขภาพแข็งแรง และเติบโตอย่างปลอดภัย
สถานที่ตั้ง: ถนนอิสรานุภาพ (ซอยเจริญกรุง 16)
ข้อมูลเพิ่มเติม: ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี บริเวณตลาดใหม่ ย่านการค้าที่คึกคักตลอดเวลา มีป้ายจารึกโบราณสมัยราชวงศ์ชิง และราชวงศ์หมิง ระฆังสักดิ์สิทธิ์สมัยราชวงศ์เช็ง และกระถางธูปพระราชทานจากรัชกาลที่ 5
โทรศัพท์: 08-1614-5992
เวลาเปิด - ปิด: 07:00 น. - 17:00 น.

ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง

ศาลเจ้าโป๊ยเซียน

ศาลเจ้าโจวซือก๋ง

ศาลเจ้าแม่กวนอิม
(มูลนิธิเทียนฟ้า)

ศาลเจ้าอาม้าเก็ง

ศาลเจ้าแม่กวนอิมฉื่อปุยเนี่ยเนี้ย

ศาลเจ้ากวนอู

ศาลเจ้าอาเนี้ย
Copyright © 2010 Laopuntaokong Shrine. All rights reserved.
 
Create by : Siam Anurak