เลขที่ 833 ซอยอิสรานุภาพ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  

คลิกดูแผนที่
ศาลเจ้าแม่กวนอิม (มูลนิธิเทียนฟ้า)
เทพเจ้า: เจ้าแม่กวนอิม
ศรัทธาความเชื่อ: ขอให้หายจากอาการป่วย และสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
สถานที่ตั้ง: ถนนเยาวราช
ข้อมูลเพิ่มเติม: องค์เจ้าแม่กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวรปางประทานพรแกะสลักจากไม้เนื้อหอม ศิลปะแบบราชวงศ์ถัง อัญเชิญมาจากประเทศจีน และเป็นมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้
โทรศัพท์: 0-2237-2190-1, 0-2233-0955
เวลาเปิด - ปิด: 24 ชั่วโมง

ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง

ศาลเจ้าโป๊ยเซียน

ศาลเจ้าโจวซือก๋ง

ศาลเจ้าอาม้าเก็ง

ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ย

ศาลเจ้าแม่กวนอิมฉื่อปุยเนี่ยเนี้ย

ศาลเจ้ากวนอู

ศาลเจ้าอาเนี้ย
Copyright © 2010 Laopuntaokong Shrine. All rights reserved.
 
Create by : Siam Anurak