เลขที่ 833 ซอยอิสรานุภาพ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  
สำหรับ iPad / iPhone / iPod Touch ที่ดูวีดีโอไม่ได้ ให้ตั้งค่าเครื่องของท่านที่ Settings > General > Restrictions แล้วกด Off ที่ Youtube

สำหรับ iPad / iPhone / iPod Touch ที่ดูวีดีโอไม่ได้ ให้ตั้งค่าเครื่องของท่านที่ Settings > General > Restrictions แล้วกด Off ที่ Youtube
Copyright © 2010 Laopuntaokong Shrine. All rights reserved.
 
Create by : Siam Anurak