วีดีโองานเทศกาลกินเจเยาวราช ประจำปี 2555
"คู่ฟ้า มหาบารมี"


องค์สมมุติ ปี 2555 นางสาวพรสุดา ชัยนราพิพัฒน์ (วิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ