วีดีโองานเทศกาลกินเจเยาวราช ประจำปี 2553
"รวมพลังสร้างสามัคคี พระมหาบารมีล้นแผ่นดิน"


องค์สมมุติ ปี 2553 นางสาวฐิติรัตน์ จิรบันดาลสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล